de sportschutters licentie uitgelegd

 

De voorlopige sportschutterslicentie nader bekeken

Opgelet er is een nieuwe VL3 medisch attest, deze moet men van nu af gaan gebruiken, het oude formulier is niet meer geldig.

 

Nieuwe leden hebben er alle belang bij om zo snel mogelijk een voorlopige sportschutterslicentie aan te vragen. Op die manier kunnen ze onder begeleiding schieten. De schietbeurten komen al in aanmerking en kunnen worden genoteerd in het sportschuttersboekje. Een nieuw lid dat dan het sportschieten verder wil beoefenen, kan een aanvraag indienen voor een sportschutterslicentie na zes maanden en na aan voldoende schietbeurten te hebben deelgenomen. Tevens zal de nieuwe schutter moeten slagen voor de praktische en theoretische proeven, tenzij hij al houder is van vergunningen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen voor de betrokken wapencategorieŽn.

Hierna overlopen we de voorwaarden voor het bekomen van een voorlopige sportschutterslicentie. Daarna gaan we in op de aanvraagprocedure. Vervolgens komen de rechten en plichten van de houder van de voorlopige sportschutterslicentie aan bod. Tenslotte worden de gevolgen van het aflopen of de intrekking van de voorlopige sportschutterslicentie behandeld.

Op deze pagina's vindt u meer informatie over: