Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

 

Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

 

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

 

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

 

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

 

Wat de scholen betreft:

 

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 

Wat het werk betreft:

 

Wat het openbaar vervoer betreft:

 

We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

 

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

4. Betalingsplan btw

5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

 

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

 

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

 

Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen zullen in de komende uren worden gecommuniceerd.

Je kan ze terugvinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl.  

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
Uitschrijven - Se désinscrire - Sich abmelden