LID WORDEN VAN SHOOTING CLUB BOOM VZW

 

 

        om lid te worden zijn volgende gegevens vereist

 

de totale uitleg vind men hieronder:

TOETREDEN TOT DE SCHIETVERENIGING

1.       Voorstelling in de club op een club dag.

2.       Inschrijving formulier invullen + bewijs van goedzedelijk gedrag bijvoegen + een recente pasfoto.

3.       Na goedkeuring door de Raad van Bestuur, kan er € 215 overgeschreven worden op onze rekening voor het eerste jaar, prijs de verdere jaren is € 115.

4.       Nu kan er geoefend worden met luchtdrukwapens, gratis te gebruiken in de vereniging, hier wordt je ook begeleid door ervaren schutters.

5.       Indien gewenst kan er een aanvraag gebeuren voor een voorlopige sportschutter licentie. Prijs voor een categorie €5 voor meerdere of alle categorieën  €10.

6.       Nu moet er een peter gezocht worden om te oefenen op de voorlopige SSL (duur ongeveer 7 maand)met de wapens die op de voorlopige licentie staan.

7.       Na de nodige stempels behaald te hebben over de geldige termijn, kan er een aanvraag gedaan worden om een theoretisch en praktische examen af te leggen (de peter moet hier mede aanwezig zijn)

8.       Na slagen van de twee examen kan men overgaan tot het aanvragen van een definitieve SSL, prijs voor SSL voor 5 jaar  is € 45 de club vraagt deze aan. Een zegel ieder jaar voor de geldigheid moet de schutter zelf aanvragen. (gratis)

9.       Na dit alles kan U zelfstandig schieten, indien U de disciplines onder de knie hebt, de controle is er steeds aanwezig door onze baancommissarissen. Nu kan men ook pistolen in .22 aankopen op de SSL alsook elk kaliber van een repeteer geweer.